Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa Philippines-PI.com

Pagpapakilala

Maligayang pagdating sa Philippines-PI.com. Ang website na ito ay pag-aari at pinapatakbo ng Zele Investigators Philippines (tinatawag na ZIP). Sa pagbisita sa aming website at pag-access sa impormasyon, mga mapagkukunan, serbisyo, mga produkto, at kagamitan na aming ibinibigay, nauunawaan at sumasang-ayon ka na tanggapin at sundin ang mga sumusunod na tuntunin at kondisyon na nakasaad sa patakaran na ito (tatawaging ‘User Agreement’ mula ngayon).

Ang kasunduang ito ay epektibo simula Enero 1, 2015.

Pinanatili naming ang karapatan na baguhin ang User Agreement na ito mula sa panahon hanggang sa panahon nang walang abiso. Nauunawaan at sumasang-ayon ka na ang iyong responsibilidad ay suriin ang User Agreement na ito sa regular na para maging pamilyar sa anumang mga pagbabago. Ang iyong patuloy na paggamit ng site na ito pagkatapos ng mga ganitong pagbabago ay magpapatunay ng pagkilala at pagsang-ayon sa mga binagong tuntunin at kondisyon.

Responsableng Paggamit at Pag-uugali

Sa pagbisita sa aming website at pag-access sa impormasyon, mga mapagkukunan, serbisyo, mga produkto, at kagamitan na aming ibinibigay para sa iyo, diretso man o hindi (tatawaging ‘Mga Mapagkukunan’), sumasang-ayon ka na gamitin ang mga Mapagkukunan na ito lamang para sa mga layunin na pinapayagan ng (a) ang mga tuntunin ng User Agreement na ito, at (b) ang mga batas, regulasyon, at tinatanggap na mga online na pamantayan o gabay.

Kung gayon, nauunawaan mo na:

a. Upang ma-access ang aming mga Mapagkukunan, maaaring kailanganin mong magbigay ng tiyak na impormasyon tungkol sa iyong sarili (tulad ng pagkakakilanlan, mga detalye ng pakikipag-ugnayan, atbp.) bilang bahagi ng proseso ng rehistrasyon, o bilang bahagi ng iyong kakayahan na gamitin ang mga Mapagkukunan. Sumasang-ayon ka na ang anumang impormasyong ibinigay mo ay laging tumpak, wasto, at napapanahon.

b. Ikaw ang may pananagutan sa pangangalaga ng kumpidensyalidad ng anumang impormasyon sa pag-login na nauugnay sa anumang account na iyong ginagamit upang ma-access ang aming mga Mapagkukunan. Kaya’t ikaw ang may pananagutan sa lahat ng mga aktibidad na nagaganap sa ilalim ng iyong mga account.

c. Ang pag-access (o pagtatangka na ma-access) sa anumang mga Mapagkukunan namin sa pamamagitan ng anumang ibang paraan maliban sa pamamaraan na ibinibigay namin, ay mahigpit na ipinagbabawal. Nagsasang-ayon ka na partikular na hindi ma-access (o tangkaang ma-access) ang anumang mga Mapagkukunan namin sa pamamagitan ng anumang awtomatikong, di-moral, o di-konbensyonal na paraan.

d. Ang pagsasangkot sa anumang aktibidad na nagpapabago o nakikialam sa aming mga Mapagkukunan, kasama na ang mga server at/o mga network kung saan matatagpuan o konektado ang aming mga Mapagkukunan, ay mahigpit na ipinagbabawal.

e. Ang pagtatangka na kopyahin, ikopya, bumuo ng pareho, magbenta, mag-trade, o ibenta muli ang aming mga Mapagkukunan ay mahigpit na ipinagbabawal.

f. Ikaw lamang ang may pananagutan sa anumang mga kahihinatnan, pagkawala, o pinsalang maaaring direkta o hindi direkta naming mararanasan o madaranasan dahil sa anumang hindi awtorisadong mga aktibidad na isinagawa mo, tulad ng ipinaliwanag sa itaas, at maaaring magdulot ng kriminal o sibil na pananagutan.

g. Maaari kaming magbigay ng iba’t ibang mga bukas na mga tool sa komunikasyon sa aming website, tulad ng mga komento sa blog, mga post sa blog, pampublikong chat, mga forum, mga message board, newsgroups, mga rating at review sa produkto, iba’t ibang mga serbisyo ng social media, atbp. Nauunawaan mo na sa pangkalahatan hindi namin sinasala o mino-monitor ang nilalaman na ipinapaskil ng mga gumagamit ng mga iba’t ibang kasangkapan sa komunikasyon na ito, na nangangahulugang kung pumili kang gumamit ng mga kasangkapan na ito upang magsumite ng anumang uri ng nilalaman sa aming website, kailangan mong gamitin ang mga kasangkapan na ito sa isang responsableng at etikal na paraan. Sa pamamagitan ng pag-post ng impormasyon o paggamit ng anumang mga bukas na kasangkapan sa komunikasyon tulad ng nabanggit, sumasang-ayon ka na hindi mo ilalagay, ipo-post, ishashare, o magdidistribute ng anumang nilalaman na:

i. Ilegal, nagbabanta, defamatory, abusive, harassing, degrading, intimidating, fraudulent, deceptive, invasive, racist, o naglalaman ng anumang uri ng may impluwensyang, di-angkop, o malaswang wika;
ii. Lumalabag sa anumang trademark, patent, trade secret, copyright, o iba pang pagaari ng anumang partido;
Iii. Naglalaman ng anumang uri ng hindi awtorisadong o hindi hininging advertising;
Iiii. Nanggagaya ng anumang tao o entidad, kabilang ang anumang mga empleyado o kinatawan ng www.Philippines-PI.com.

May karapatan kami sa aming tanging pagpapasya na alisin ang anumang nilalaman na, sa aming palagay, ay hindi sumusunod sa User Agreement na ito, kasama ang anumang nilalaman na sa aming palagay ay hindi naaayon, nakasasama, nakapipinsala, hindi wasto, o lumalabag sa anumang mga karapatan ng copyright o trademark ng anumang ikatlong partido. Hindi kami mananagot para sa anumang pagkaantala o kabiguan sa pag-alis ng ganitong nilalaman. Kung nag-post ka ng nilalaman na pinili naming alisin, sumasang-ayon ka sa gayong pag-alis, at sumasang-ayon na tanggihan ang anumang claim laban sa amin.

h. Hindi kami nag-aakala ng anumang pananagutan para sa anumang nilalaman na ipinaskil mo o ng anumang iba pang mga gumagamit ng ikatlong partido ng aming website. Gayunpaman, ang anumang nilalaman na ipinost mo gamit ang anumang mga bukas na kasangkapan sa komunikasyon sa aming website, provided na hindi ito lumalabag o nang-aapi sa anumang mga karapatan ng copyright o trademark ng ikatlong partido, ay nagiging pag-aari ng Zele Investigators Philippines, at bilang gayon, nagbibigay sa amin ng isang walang hanggang, hindi maaaring bawiin, pandaigdigang lisensiya na walang bayad, eksklusibong lisensiya upang mag-reproduce, baguhin, baguhin, isalin, i-publish, ipakita sa publiko at/o i-distribute kung paano namin nakikita na naaangkop. Ito ay tumutukoy lamang at tumutukoy sa nilalaman na ipinost sa pamamagitan ng mga bukas na kasangkapan sa komunikasyon na binanggit, at hindi tumutukoy sa impormasyon na ibinigay bilang bahagi ng proseso ng rehistrasyon, kinakailangan upang magamit ang aming mga Mapagkukunan.

i. Sumasang-ayon ka na papanagutin at panatilihin nang walang sira ang Zele Investigators Philippines at ang kanyang magulang na kumpanya at mga kaugnay, pati na ang kanilang mga direktor, opisyal, mga manager, empleyado, donor, ahente, at mga naglalayong mabawi ang lahat ng mga pagkatalo, gastusin, pinsala at mga gastos, kabilang ang makatarungang bayad sa abogado, na resulta ng anumang paglabag sa User Agreement na ito o ang pagkukulang na tuparin ang anumang mga obligasyon na may kinalaman sa iyong account na na-incurred mo o ng anumang iba pang tao na gumagamit ng iyong account. Pinanatili namin ang karapatan na pangunahan ang eksklusibong depensa ng anumang claim na may karapatan kami sa indemnification sa ilalim ng User Agreement na ito. Sa gayong pangyayari, dapat mong bigyan kami ng gayong kooperasyon kung ano ang makatarungan nating hinihiling.

Pag-limita ng Mga Garantiya

Sa paggamit ng aming website, nauunawaan at sumasang-ayon ka na ang lahat ng Mapagkukunan na aming ibinibigay ay “as is” at “as available”. Ibig sabihin nito na hindi namin inilalarawan o sinasagot sa iyo na:

i) ang paggamit ng aming Mapagkukunan ay magtatugma sa iyong mga pangangailangan o kahilingan.
ii) ang paggamit ng aming Mapagkukunan ay hindi magiging hindi nagpapatid, maagap, ligtas o libre mula sa mga error.
iii) ang impormasyong nakukuha sa paggamit ng aming Mapagkukunan ay magiging tumpak o mapagkakatiwalaan, at
iv) ang anumang mga depekto sa operasyon o kakayahang gumana ng anumang Mapagkukunan na aming ibinibigay ay mare-repair o mare-repair.

Bukod pa rito, nauunawaan at sumasang-ayon ka na:

v) anumang nilalaman na in-download o nakuha sa pamamagitan ng paggamit ng aming mga Mapagkukunan ay ginagawa sa iyong sariling pasya at panganib, at ikaw lamang ang may pananagutan sa anumang pinsala sa iyong computer o iba pang mga aparato para sa anumang pagkawala ng data na maaaring magresulta mula sa pag-download ng gayong nilalaman.
vi) walang impormasyon o payo, express, implied, oral o nakasulat, na natamo mo mula sa Zele Investigators Philippines o sa pamamagitan ng anumang mga Mapagkukunan na ibinibigay namin ay makakalikha ng anumang garantiya, garantiya, o kondisyon ng anumang uri, maliban sa mga eksplisitong inilalarawan sa User Agreement na ito.

Ang Zele Investigators Philippines (ZIP) ay hindi responsable sa anumang hindi inaasahang pangyayari: mga gawain ng Diyos, maling impormasyon ng kliyente, mga gawain/pangyayari ng paksa o mga elemento/faktor na hindi direktang nasa ilalim ng kontrol ng ZIP. Nagsasang-ayon ang ZIP na muling iskedyul o kanselahin ang anumang mga aktibidad kung ang mga kalagayan ay lumilikha ng isang hindi ligtas na kapaligiran para sa mga ahente ng ZIP. Wala nang mga refund o kanselasyon pagkatapos na ang trabaho ay nagsimula.

Limitasyon ng Pananagutan

Kaakibat ng Limitasyon ng Garantiya tulad ng ipinaliwanag sa itaas, espesyal na nauunawaan at sumasang-ayon ka na ang anumang reklamo laban sa amin ay dapat limitado sa halaga na binayaran mo, kung mayroon man, para sa paggamit ng mga produkto at/o serbisyo. Hindi maaaring managot ang Zele Investigators Philippines para sa anumang direkta, hindi direkta, insidental, hindi saklaw o halimbawang pagkawala o pinsala na maaaring maidulot sa iyo dahil sa paggamit ng aming mga Mapagkukunan, o sa anumang mga pagbabago, pagkawala o korupsyon ng data, kanselasyon, pagkawala ng access, o pag-down ng buong saklaw na ang mga batas ng limitasyon ng pananagutan ay maikakapit.

Karapatan sa Copyright/Trademark

Ang lahat ng nilalaman at materyales na makukuha sa Philippines-PI.com, kasama ngunit hindi limitado sa teksto, grapika, pangalan ng website, code, mga imahe at logo ay pag-aari ng kaisipan ng Zele Investigators Philippines, at protektado ng naaangkop na batas sa copyright at trademark. Ang anumang di-angkop na paggamit, kasama ngunit hindi limitado sa ang pagre-reproduce, distribusyon, pagpapakita o pag-transmit ng anumang nilalaman sa site na ito ay mahigpit na ipinagbabawal, maliban na lamang kung espesyal na pinapayagan ng Zele Investigators Philippines.

Pagtapos ng Paggamit

Sumasang-ayon ka na maaari naming, sa aming tanging pagpapasya, itigil o tapusin ang iyong access sa lahat o bahagi ng aming website at mga Mapagkukunan nang may o walang abiso at para sa anumang dahilan, kabilang, ngunit hindi limitado sa, paglabag sa User Agreement na ito. Ang anumang hindi kanais-nais na, manlilinlang, o mapang-abuso na aktibidad ay maaaring maging batayan para sa pagtatapos ng iyong relasyon at maaaring isangguni sa angkop na mga awtoridad sa batas. Sa pag-suspinde o pagtatapos, ang iyong karapatan na gumamit ng mga Mapagkukunan na ibinibigay namin ay agad na mawawala, at pinananatili namin ang karapatan na alisin o burahin ang anumang impormasyon na maaaring nasa aming talaan, kasama ang anumang account o impormasyon sa pag-login.

Batas ng Batas

Ang website na ito ay kontrolado ng Zele Investigators Philippines mula sa aming opisina na matatagpuan sa Pilipinas. Maaaring ma-access ito ng karamihan ng mga bansa sa buong mundo. Dahil ang bawat bansa ay may mga batas na maaaring magkaiba mula sa mga batas ng Pilipinas, sa pag-access sa aming website, sumasang-ayon ka na ang mga batas at regulasyon ng Pilipinas, nang walang pagsasaalang-alang sa alitan ng mga batas at ang Kumperensya ng Nagkakaisang mga Bansa sa Internasyonal na Pagbili ng mga Kalakal, ay mag-aaplay sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa paggamit ng website na ito at ang pagbili ng anumang mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng site na ito.

Bukod pa rito, ang anumang aksyon upang ipatupad ang User Agreement na ito ay dapat dalhin sa mga pederal o estado na mga hukuman na matatagpuan sa Pilipinas. Sumasang-ayon ka sa personal na hurisdiksyon ng mga hukuman na ito, at hindi mo pinapayagan ang anumang mga ob heksyon sa paghuhustisya na batay sa hindi wasto na lugar, mahigpit na paggalang sa proseso ng serbisyo, o pagkawala ng hurisdiksyon ng hukuman na ito.

Partikular na Mga Patakaran

Maaari naming maging alintana ang mga partikular na patakaran para sa pag-access o paggamit sa tiyak na bahagi ng aming website. Ang anumang patakaran o regulasyon para sa mga paksa, kaganapan, o paglilingkod na partikular sa isang tiyak na bahagi ng website ay magiging karagdagan at kabilang lamang sa User Agreement na ito. Sa gayong mga bagay, ang partikular na patakaran at regulasyon ay maaaring mag-apply sa halip na o dagdag sa tuntunin at kundisyon na ito, at lahat ng mga User Agreement na ito ay magiging buong-buo at epektibo sa buong paggamit ng site na ito.

Salvatorias Klaws

Ang kawalan ng epektibong o pagpapatupad ng anumang probisyon ng User Agreement na ito ay hindi magiging pagluwag sa anumang karapatan o probisyon. Kung ang anumang probisyon ng User Agreement na ito ay itinuturing na labag sa batas o hindi maipatupad ng anumang dahilan, ang nalalabing mga probisyon ng User Agreement na ito ay mananatili sa buong puwersa at epekto. Sa gayong kaso, ang hindi naaapektuhang probisyon ay papalitan ng probisyon na epektibong nang magiging malapit sa layunin ng orihinal na probisyon.

Full Agreement

Ang User Agreement na ito, kasama ang aming Patakaran sa Pagkapribado at anumang karagdagang dokumento o patakaran na maaaring ipaskil mula sa oras sa oras sa site na ito, ay binubuo at naglalarawan ng eksklusibong kasunduan sa pagitan mo at ng Zele Investigators Philippines na nagbibigay ng sapat na kaalaman sa iyo upang matuto tungkol sa aming website at ang mga produkto at serbisyo na maaaring iniaalok namin.

Ang User Agreement na ito ay iniaalok sa wikang Ingles. Kung may anumang kahambing o di-pagsasalita, kasama ang lahat ng mga bersyon ng orihinal na wikang Ingles, ang Ingles na bersyon ay ang naghahari.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa User Agreement na ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa:

ZIP International – Philippines
info@philippines-pi.com

ZELE PRIBADONG IMBESTIGATOR | MGA OPISINA NG TIMOG SILANGANG ASYA

THAILAND | VIETNAM | INDONESIA | MALAYSIA | BALI | CAMBODIA

TIWALA GUARD PROTEKSYON

VERIFIED BUSINESS

Ang Zele Philippines ay Validated and Accredited Business ng TrustGuard.

CERTIFIED PRIVACY

Ang Zele Philippines ay Privacy Standard Compliant at Certified ng Trustguard.

error: Content is protected !!