Mga Pribadong Imbestigador ng Zele Sa Maynila: Ang Ating Mga Kaakibat

Mga Kaakibat ng Zele Private Investigator Sa Maynila

Ang Zele Private Investigator sa Maynila ay ang nangungunang PI sa Pilipinas.

Ang kumpanya ay nagpapatakbo bilang isang acquirer, nagsasagawa ng pagpoproseso ng pagbabayad para sa mga online na vendor, auction site at iba pang komersyal na gumagamit, kung saan naniningil ito ng bayad. Ang Zele Investigators Philippines ay miyembro din ng National Association of Professional Background Screeners (NAPBS). Umiiral ang mga ito upang suportahan ang kahusayan sa background check at screening na propesyon.

Bilang karagdagan, ang Zele ay nagseserbisyo sa buong Pilipinas at SE Asia mula sa aming iba pang mga rehiyonal na tanggapan sa Bangkok, Jakarta at HCM City.Zele Private Investigators & Detectives Philippines | private investigator in manila

Makipag-ugnayan sa Zele Private Investigators Philippines para sa isang Quote o Higit pang Impormasyon:

  Para sa Mga Ahensya ng Pag-uulat ng Consumer

  Nagbibigay ang NAPBS sa mga kumpanya ng screening ng boses sa pagtugon sa kanilang misyon ng legal na pagsunod, mga etikal na kasanayan sa negosyo, proteksyon ng consumer, edukasyon at pagtataguyod ng pambatasan/regulasyon. Ang mga mamimili ay mga indibidwal na maaaring paksa ng pagsusuri sa background, kadalasan bilang isang aplikante para sa trabaho o pangungupahan. Tinutulungan ng NAPBS ang mga mamimili sa pag-unawa sa kanilang mga karapatan at responsibilidad na may kaugnayan sa mga pagsusuri sa background. Ang mga employer, landlord at background screener ay inaatasan ng batas na masikap na magtrabaho upang magbigay ng patas, tumpak at sumusunod na proseso. Tandaan na ang impormasyong ibinigay ay nakatuon sa mga indibidwal sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang mga indibidwal sa labas ng US ay maaari ring mahanap na kapaki-pakinabang ang impormasyon.

  Para sa mga Negosyo at Consumer

  Ang mga Employer at Property Manager ay umaasa sa background screen upang makagawa ng matalinong mga desisyon sa pag-hire at paninirahan. Ginagamit din nila ang mga ito upang makatulong na mabawasan ang panganib ng karahasan sa lugar ng trabaho, pagnanakaw ng empleyado at pabaya sa pagkuha ng mga kaso at hindi ligtas na mga kapitbahayan sa tirahan. Bilang karagdagan, ang NAPBS ay isang propesyonal na Consumer Reporting Agencies (CRAs) na tumutulong sa mga employer sa pagtugon sa kanilang mga layunin at kinakailangan sa screening.

  Ang mga mamimili ay mga indibidwal na maaaring paksa ng pagsusuri sa background, kadalasan bilang isang aplikante para sa trabaho o pangungupahan. Higit pa rito, tinutulungan ng NAPBS ang mga mamimili sa pag-unawa sa kanilang mga karapatan at responsibilidad na may kaugnayan sa mga pagsusuri sa background.

  ZELE PRIBADONG IMBESTIGATOR | MGA OPISINA NG TIMOG SILANGANG ASYA

  THAILAND | VIETNAM | INDONESIA | MALAYSIA | BALI | CAMBODIA

  TIWALA GUARD PROTEKSYON

  VERIFIED BUSINESS

  Ang Zele Philippines ay Validated and Accredited Business ng TrustGuard.

  CERTIFIED PRIVACY

  Ang Zele Philippines ay Privacy Standard Compliant at Certified ng Trustguard.

  error: Content is protected !!